X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 saat yaz l mlar bulmak


Intuit’in Aralık Ayı Küçük İşletmeler Endeksi ve 2012 Özeti
Intuit yakın zamanda “Aralık Ayı Küçük İşletmelerde İstihdam ve Gelir Endeksi” ile özel bir 2012 özet raporu yayınlamıştır. Blog postunda alıntılanan tüm

saat yaz l mlar bulmak  bakıldığında, tam zamanlı ve saat bazında çalışan insanlar 2006 Ağustos’unda %31.5’lik bir oranla küçük işletmelerde en üst konuma gelmiştir. Tam gün istihdam edilenlerin oranı önce ilk sıradan düşmüş, daha sonra bir iyileşme başlamıştır. Şu anda ise %29’luk bir orana gelmiştir. Daha fazla part-time çalışanın alınması, eğer göreli olarak daha fazla part-time çalışanının eklenirse, yalnızca ücretleri düşürür (hem mevcut hem de yeni çalışanların

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » saat yaz l mlar bulmak

Müşteri Kaybının Raporlanması


Karların giderek azaldığı ve dinamizmin sürekli arttığı bir dünyada pazar payını geliştirmek hatta olduğu gibi korumak için, sadece yeni müşteriler bulmak yeterli değil. Mevcut müşterilere çapraz satış yaparak yaşam boyu değeri arttırmak da yeterli değil, karlılığımızı yok eden delikleri de tıkamalıyız. Dolayısıyla müşteri kaybını engelleme çalışmalarını da CRM projelerimize katmalıyız.

saat yaz l mlar bulmak   Devamı…

企业资产管理 (EAM/CMMS) RFI/ RFP模板


General CMMS Functionality, Maintenance Management, Integration, Human Resources, Financials, Purchasing Management, Inventory Management, Product Technology

saat yaz l mlar bulmak   Devamı…

CMMS模板有效实现


尽管所有这些伟大的进步,我们的工作环境中,绝大多数植物和工业组织继续处于一种被动状态检修操作。为什么会这样呢?今天CMMS系统的功能或技术来管理维护,超过了我们的能力,在实践中这样做。

saat yaz l mlar bulmak   Devamı…

Kimyasal Ürünler


Küreselleşme, yönetmelik, makro ekonomik durum, yüksek iş gücü ve hammadde maliyeti, kimyasal ürünler sanayi işletmelerinin yüzleşmek zorunda olduğu en önemli sorunlardan sadece birkaçıdır. Bunula birlikte kimyasal ürün imalatı, bu sektördeki şirketler için 'çevre dostu' ve çevre düzenlemelerine uyumlu kalabilmelerini güçleştiren enerji-yoğun bir süreçtir. Rekabetçi kalmak için, kimyasal ürünler endüstrisindeki şirketler, enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltacak ve mevcut ürünleri geliştirmek ve rekabetin ilerisinde pazara yeni ürünler sunmak için devam eden araştırma ve geliştirme çalışmalarını (Ar-Ge) idare edecek yenilikçi yollar bulmak zorundadırlar.

saat yaz l mlar bulmak   Devamı…

使用CMMS改善PDM性能


公司已经从反应性高的环境中,以更加有计划的一个预告显着改善。电脑维修管理系统(CMMS)或企业资产管理(EAM)是一个有用的工具来创建一个计划的环境,帮助建立正确的设备历史,并制定全面的分析能力。 转载厂工程许可和维护杂志。

saat yaz l mlar bulmak   Devamı…

计算机化维护管理系统(CMMS)- 企业资产管理(EAM) 软件评估报告


The EAM Software Evaluation Report is geared toward groups that need to analyze requirements for a system, which supports maintenance management tasks. Asset management systems typically enable planning, controlling, and monitoring of physical asset events. This Software Evaluation Report includes criteria for comparing general computerized maintenance management system (CMMS) functionality, fleet maintenance, workflow, reporting, and other areas that touch upon asset management practices.

saat yaz l mlar bulmak   Devamı…

EAM对战CMMS:什么是适合你的公司吗?第一部分


随着公司不断寻找更多的领域排挤收入和减少开支,企业资产管理(EAM)和计算机化的维护管理系统(CMMS)软件系统提供了一个答案 - 和理由继续收到良好的新闻。但是,什么样的软件是最有意义的为您的公司,并从中providers--EAM/CMMS同类最佳的在职人员或企业资源规划(ERP)“新人?”看了就明白的主要区别。

saat yaz l mlar bulmak   Devamı…

İş Performansı Yönetiminin Temelleri: İş Performansı Yönetimi ve Bunun Kuruluşlara Yönelik Faydalarına İlişkin Bir Değerlendirme


Piyasalar iş performansı yönetimini (BPM), kurumsal performans yönetimini (CPM) ve işletme performansı yönetimini (EPM) birbirlerine alternatif olarak kullanmaktadır. Tedarikçiler ile endüstri analizcileri bu terimleri performans yönetimini tanımlamak için kullanmaktadırlar ancak temelde hepsi aynı şeyi kast etmektedir. BPM iş zekasının (BI) yeni neslini temsil etmektedir ve performansı en iyi hale getirmek ve kurumsal stratejiler oluşturmak amacıyla kuruluşların iş süreçlerini yönetmesinde ve temel performans göstergelerini (KPI’ler) ölçmede yardımcı olacak yazılımların kullanılması olarak tanımlanmaktadır.

saat yaz l mlar bulmak   Devamı…

精益维护对可靠性产生影响?经验教训和最佳实践


精益维修故障的主要原因是公司无法专注于资产的可靠性。可靠性方法的能力,这包括资产风险优先级分析,可以帮助企业实现精益的成功。

saat yaz l mlar bulmak   Devamı…

CMMS模板有效实现 第三部分:快速成功实施的7个步骤


有了今天的进步技术,它已成为明显,有需要维护管理的理论和实践赶上在企业管理理论和实践中普遍取得的进展。当前状态的CMMS的技术是非常先进的水平,在很多情况下,更何况比我们运用能力。此工具具有非常强的可证明的结果。

saat yaz l mlar bulmak   Devamı…